Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en mee bepalen. Ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of, inkomen.
Waarin mensen elkaar versterken. Dan wordt de samenleving een leefbare en vitale samenleving met een plek voor iedereen. Een belangrijke bouwsteen van Inclusie en Diversiteit is het VN-verdrag Handicap dat sinds 2016 geldt in Nederland.

VN-verdrag Handicap (tekst Rijksoverheid)

Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Overal aan meedoen

Mensen met een beperking kunnen niet altijd meedoen in de samenleving. Zo is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer lastig voor rolstoelers. Of denk aan blinden die een studie willen volgen, of een brief van de gemeente ontvangen. In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.

VN-verdrag Handicap geldig in Nederland

Om het VN-verdrag handicap geldig te maken (ratificeren) in Nederland, heeft het parlement twee wetten aangenomen. De Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte is aangepast. En de Kieswet is gewijzigd. Hierin staat dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

VN-verdrag handicap in de praktijk

Het kabinet voert met het programma Onbeperkt meedoen! veel onderdelen uit van het VN-verdrag. Onbeperkt meedoen! moet zorgen voor merkbaar minder drempels in de samenleving. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk perrons en haltes toegankelijk te maken.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Op de website van het College staat meer informatie over de taken van het College voor de Rechten van de Mens.
De hele tekst van het VN-verdrag Handicap vindt u hier.

 

 

 

Nieuws

In deze nieuwsrubriek vindt u alle nieuwsberichten van en over Iedereen Actief.
Leuk en interessant om te zien wat er allemaal gebeurt!

Sporters Deventer Sportploeg collecteren voor Het Gehandicapte Kind

zaterdag 18 november 2023

Voor het achtste achtereenvolgende jaar doen sporters met een beperking uit Deventer mee met de collecte voor Het Gehandicapte Kind in de week van...

Mooie bijdrage van MAEX voor stichting Deventer Sportploeg

zaterdag 11 november 2023

MAEX is het platform om maatschappelijke impact te maken, meten en managen. Steeds meer zal gevraagd worden naar de maatschappelijke waarde van een initiatief,...

Geweldige dag in Speeltuin de Zandweerd

dinsdag 7 november 2023

Het Sport-, Beweeg- en Cultuurplein staat op 4 oktober in Speeltuin De Zandweerd. Deze speeltuin wil toegankelijk zijn en heeft de Speeltuinbende uitgenodigd om...

Twintig jaar voorlichting over leven met een beperking

maandag 6 november 2023

Op woensdagochtend 4 oktober is het een drukte van belang bij basisschool Adwaita aan de Kerkstraat. Groep 8 krijgt die ochtend voorlichting over het...

Agenda

In de agenda leest u wat er allemaal te gebeuren staat bij Iedereen Actief.
Gebeurtenissen rondom alle thema’s vindt u in dit overzicht.

14 april 2024

IJsselloop 2024

14 apr 2024
11:50
Locatie: Houtmarkt/Verzetslaan-Brink

25 mei 2024

Mega Wandel Marathon

25 mei 2024
Locatie: Arnhem

Partners

© 2023 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.