Deventer wil een toegankelijke gemeente zijn. Zonder drempels, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.  Een gemeente waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en mee bepalen. Ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of, inkomen.  Waarin mensen elkaar versterken. Dan wordt Deventer een leefbare en vitale gemeente met een plek voor iedereen.

Samenwerking

De aanleiding is het VN-verdrag Handicap, de focus ligt op (fysieke én sociale) toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd wil Deventer een inclusieve en toegankelijke gemeente zijn voor iedereen, daarom zoekt de gemeente de samenwerking met diverse partijen om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan. Zodat iedereen mee kan doen.
Stichting Fooruit, Stichting Deventer Sportploeg, Kunstcircuit Deventer en de gemeente Deventer werken samen om deze gedeelde verantwoordelijkheid op te pakken.

Iedereen doet mee!

De vier partijen ontwikkelden een plan van aanpak: ‘Deventer zonder drempels’. Dat plan kan worden gezien als eerste aanzet en bouwsteen om te komen tot een inclusieve gemeente.
Op 6 oktober 2021 ondertekenden wethouder Rob de Geest, namens de gemeente Deventer, Kees van Hoof namens de Deventer Sportploeg, Helmi Lever namens Fooruit en Gosse Hiemstra namens Kunstcircuit Deventer het Manifest: ‘Iedereen doet mee!’  Daarmee committeren zij zich de boodschap van het VN-Verdrag Handicap actief uit te dragen en de doelen van het verdrag stap voor stap waar te maken.
Maatschappelijk betrokken organisaties werden uitgenodigd om gelijktijdig de intentieverklaring te ondertekenen. Met hun handtekening, die ze op een ludieke manier plaatsten, geven ze aan zich – samen met hun organisatie of vereniging – in te zetten voor een Deventer zonder drempels en zich aan het Manifest te committeren.
Organisaties en verenigingen die ook willen mee-tekenen worden daartoe van harte uitgenodigd!

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.