Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap  zijn gemeenten verplicht uitvoering te geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij met hulp van het VNG-project ‘Iedereen doet mee!’ wilden bereiken.
Inmiddels is het aantal gemeenten dat actief werkt aan inclusie zo groot dat er een nieuwe fase in het delen van kennis en inspiratie is aangebroken. Het netwerk  ‘Iedereen doet mee!’ ondersteunt nu alle Nederlandse gemeenten bij het waarmaken van de doelen van het VN-verdrag Handicap en de ambities uit het manifest ‘Iedereen doet mee!’.

Van manifest naar Lokale Inclusie Agenda

Vier jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap is er in september 2020 een nieuwe fase aangebroken in de uitvoering van het verdrag. Steeds meer gemeenten hebben samen met ervaringsdeskundige inwoners een Lokale Inclusie Agenda opgesteld of zijn hiermee bezig. Deze agenda zorgt ervoor dat op lokaal niveau de mensenrechten uit het VN-verdrag Handicap gewaarborgd worden. Gemeenten zetten nu dan ook volop in op het in de praktijk brengen van deze agenda.

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.