Bij een inclusieve samenleving hoort dat ook cultuuractiviteiten toegankelijk zijn voor mensen met en zonder beperking. De ontwikkeling hiervan staat nog in de kinderschoenen, maar Iedereen Actief heeft er wel degelijk aandacht voor. Samen met Kunstcircuit Deventer zoeken we naar mogelijkheden om (amateur)cultuuractiviteiten toegankelijk te maken voor mensen met en zonder beperking.

Kunstcircuit Deventer

Kunstcircuit Deventer is een netwerkorganisatie en kenniscentrum in en voor Deventer, met programma’s voor het Onderwijs, Amateurkunst, Vrije Tijd & Talentontwikkeling en Sociaal Domein. Het Kunstcircuit werkt als verbinder en intermediair intensief samen met culturele partners en organisaties in de stad; van scholen tot cultuuraanbieders, van gemeente tot provincie, van welzijnsorganisaties tot het bedrijfsleven. Dit alles om de culturele loopbaan van alle Deventenaren te stimuleren en te ondersteunen. Daarnaast verhuurt Kunstcircuit Deventer ruimtes in haar gebouwen aan kunstdocenten en culturele aanbieders, waarmee het de stad een culturele ontmoetingsplek biedt.

Vanuit een ondernemende houding speelt Kunstcircuit Deventer in op kansen uit de markt en de wensen van onze klanten. Door verbindingen te leggen tussen activiteiten in de wijken, de scholen, de welzijnsinstellingen en de culturele professionals ontwikkelen we nieuwe initiatieven en doorgaande ontwikkellijnen.
Kunstcircuit Deventer heeft een aantal servicepunten, waaronder het servicepunt Sociaal Domein. Dat zoekt naar culturele oplossingen voor een maatschappelijke vraag van specifieke doelgroepen en gaat de samenwerking aan met o.a. wijkteams, wijkbewoners en zorgpartners.
Het Servicepunt Amateurkunst, Vrije tijd & Talentontwikkeling biedt ondersteuning voor amateurkunstverenigingen en huisvesting waar aanbieders en partners een gevarieerd aanbod mogelijk maken.

Meer informatie over Kunstcircuit Deventer vindt u hier.


Theater Onbeperkt

Theater Onbeperkt is onderdeel van DramaStrada. Het is een theatergroep voor mensen met en zonder beperking in Deventer. De groep bestaat uit mensen met welke beperking dan ook in de leeftijd van 12 – 100 jaar, waardoor zij zelf al een enorme inclusiviteit uitstralen! Elke dinsdagavond komt deze groep bij elkaar om samen theater te maken.

Jaarlijkse voorstelling

Elk jaar maakt deze groep een voorstelling over een thema dat te maken heeft met de vooroordelen die de maatschappij over deze groep heeft. De jaarlijkse voorstelling wordt ieder jaar in ieder geval drie keer gespeeld in het Titus Brandsmahuis en Schouwburg in Deventer.

Producties en workshops

Naast de grote jaarlijkse voorstelling, heeft Theater Onbeperkt een aantal producties en workshops ter stimulering van de inclusie die kunnen worden ingezet voor educatie-, zorg- en bedrijfsinstellingen.

Anders bekeken

In 2019 maakte de theatergroep de film Anders Bekeken waar zo’n 250 figuranten met een beperking en 200 vrijwilligers aan deelnamen.

Theatergroep Onbeperkt kan nog vrijwilligers gebruiken!

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

 

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.