Sporten is gezond. Niet alleen voor lijf en leden, maar ook vanwege de sociale contacten met anderen. Voor kinderen en volwassen met een (verstandelijke) beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt, is het niet altijd makkelijk om een sport(vereniging) te vinden die bij hen past. De Sportcarrousel helpt daarbij een handje.

Sportimpuls

Een aantal jaren geleden heeft een aantal Deventer Sportverenigingen via een landelijke regeling van het Ministerie van VWS (Sportimpuls) subsidie aangevraagd (en gekregen) om voor meer mensen aangepast sporten mogelijk te maken. Bij de Deventer Sportploeg is in Deventer al veel ervaring opgedaan met het aanbieden van sport voor mensen met een (verstandelijke) beperking, maar het is ook bekend dat nog veel mensen met een beperking niet aan sport doen. Onder hen zijn ook volwassenen die – om welke reden dan ook – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met de subsidie van de Sportimpuls werd het nu mogelijk om mensen op hun eigen locatie kennis te laten maken met een aantal sporten.

Sportcarrousel

Er is een prachtige Sportcarrousel ontwikkeld. Met een aanhanger vol sportattributen komt de carrousel op elke gewenste plek. Op een school of bij een werkgever. Leerlingen en werknemers kunnen – op eigen terrein – kort verkennen wat de verschillende sporten (waaronder atletiek, gymnastiek, wielrennen, judo, voetbal, tafeltennis en korfbal) inhouden. De volgende stap is dat de carrousel wordt opgezet bij bijvoorbeeld een van de verengingen. Daar kunnen de mensen dan weer alle sporten beoefenen, maar ook nader kennis maken met de vereniging. Vervolgens is het de bedoeling dat de sporter-in-spe een aantal keren gaat proefdraaien bij de vereniging van zijn of haar keuze. Als dat bevalt kan hij of zij lid worden van de vereniging. Bij de het onderdeel aangepast sporten van de vereniging, maar ook bij de reguliere onderdelen, dat is afhankelijk van wat iemand kan en wil.

De Sportcarrouselstappen in het kort

  • De Sportcarrousel komt op de eigen locatie (bijvoorbeeld op school of werk). Daar kan je meedoen aan allerlei sporten.
  • De Sportcarrousel staat op een andere locatie (bijvoorbeeld een sportvereniging). Daar kan je alle sporten van de carrousel doen, maar ook met de vereniging kennis maken.
  • Proefdraaien bij een sportvereniging.
  • Lidmaatschap sportvereniging.
  • Een leven lang gezond sporten.

Sporttechnisch team en vrijwilligers

Elke keer dat de Sportcarrousel draait is een ervaren en professioneel sporttechnisch team aanwezig voor de begeleiding. Dat team ondersteunt ook de verenigingen ondersteunen als zich (meer) sporters melden voor (aangepast) sporten. Ook trainers/coaches van de verenigingen die aangepast sporten aanbieden worden betrokken bij de carrousel. Sporters die al sporten en met de Deventer Sportploeg naar de Special Olympics gaan zijn de ambassadeurs van de Sportcarrousel en zijn er als vrijwilliger bij betrokken. De Sportcarrousel biedt ook stageplekken aan leerlingen uit het Speciaal Onderwijs of volwassenen die bij het vinden van een stage een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Mobiel loket

Voor leerlingen uit het passend en/of speciaal onderwijs en volwassenen die zijn aangewezen op sociale werkgelegenheid is het niet bepaald makkelijk om aan geschikt (vrijwilligers)werk te komen. Ook sporten is voor hen niet vanzelfsprekend.
Niet alleen het vinden van een goede sport(vereniging) is voor hen vaak moeilijk, ook voor het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zijn de drempels hoog. Terwijl ze vaak wel vaardigheden bezitten, maar het de kunst is om die te ontdekken en tot bloei te laten komen. Iedereen Actief wil daar een steentje aan bijdragen. Met de Iedereen Actief bus breiden we die mogelijkheid uit.

De bus

De bus is een ‘mobiel loket’ en richt zich op ontmoeten en informatie. De bus is voor iedereen toegankelijk.
Vanuit deze bus worden verschillende activiteiten georganiseerd. Allereerst is het een plek om elkaar te ontmoeten en te kunnen laten zien waar Iedereen Actief voor staat. Het is ook de thuisbasis van het sportteam dat de begeleiding biedt in de Sportcarrousel en vanuit de bus kunnen toegankelijkheidsambassadeurs in de omgeving waar de bus staat op pad om de toegankelijk in de buurt te testen met een speciale app.
Zo’n twintig vrijwilligers – met een beperking – dragen bij aan het programma Iedereen Actief on Tour. Zij werken mee als assistent-coach bij de Sportcarrousel en ontvangen de gasten in de mobiele ontmoetingsplek. De bus biedt ook stageplekken aan leerlingen uit het Speciaal Onderwijs of volwassenen die bij het vinden van een stage een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.