Wat is toegankelijkheid? Hoe toegankelijk is jouw gemeente? Kun je alle openbare gebouwen in? Met een visuele beperking? In een rolstoel? Ben je welkom bij een (sport)vereniging als je een (verstandelijke) beperking hebt?
Allemaal vragen die te maken hebben met toegankelijkheid en inclusie. Een toegankelijke en inclusieve samenleving betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on) mogelijkheden je gezondheid met zich meebrengt, tijdelijk of permanent.
Toegankelijkheid is niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar ook voor passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Toegang tot toegankelijke (digitale) informatie. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen rekening wil houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. Bij toegankelijkheid voelt iedereen zich welkom.

Politieke agenda

Toegankelijkheid moet de norm zijn op elke (politieke) agenda. Dat betekent onder andere dat:

  • iedereen bij beleid- of besluitvorming vooraf nadenkt over de gevolgen voor mensen met een beperking.
  • iedereen in onze samenleving bereid is zich in te leven in medeburgers met een beperking.
  • mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij besluitvorming
  • iedereen zich ervan bewust is dat het de verantwoordelijkheid is van mensen met en zonder beperking dat iedereen kan en mag meedoen.

Fooruit

Stichting Fooruit behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als voor de doelgroep als zodanig om te voorkomen dat die beperking ontplooiing en deelname aan de samenleving in de weg staat. Door initiëren, stimuleren en coördineren van allerlei activiteiten die gericht zijn op de verwezenlijking van participatie van mensen met een beperking in de Deventer samenleving.
Ook Fooruit is actief als het gaat om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.

Meer informatie over Fooruit vindt u hier.

Ongehinderd

Met de Ongehinderd app ontdek je leuke en toegankelijke plekjes!
Het platform Ongehinderd heeft een app en een website ontwikkeld om locaties te beoordelen op toegankelijkheid. Dat doen ze met eigen keurmeesters, maar iederéén kan locaties beoordelen met de Ongehinderd app. Hoe meer mensen dat doen, hoe makkelijker het wordt voor mensen om te zien of een bepaalde plek voor hen toegankelijk is.
In de app en op de website kun je snel zien of een locatie in jouw gemeente is beoordeeld en zo ja, hoe toegankelijk de locatie is. De app is (gratis) te downloaden in de App-store of Play-store.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat over het kunnen gebruiken van digitale diensten door iedereen. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen behoefte aan een digitaal toegankelijke website. Denk aan slechtzienden, doven, (kleuren)blinden en laaggeletterden. Een toegankelijke website heeft een logische navigatie. De teksten zijn goed te begrijpen. Juist kleurgebruik en goed geprogrammeerde codes zorgen ervoor dat iedereen eenvoudig en snel toegang heeft tot de juiste digitale informatie.
Wilt u zelf zien of uw website toegankelijk is? Dat kan hier.

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.