Adviesraad Sociaal Domein Deventer geeft inwoners een stem

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is, iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. De ASDD vertaalt praktische problemen van inwoners naar adviezen op het gebied van beleid aan de gemeente. Bijvoorbeeld over de leesbaarheid van plannen of dat plannen bekender moeten worden bij de inwoners.

Dat zegt de ASDD over zichzelf op de website. De raad is de opvolger van de Cliëntenraad, WSW-adviesraad en de WMO-adviesraad. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de gemeente Deventer als het gaat over het sociaal domein. Doordat alle onderwerpen nu verenigd zijn in één raad hebben de leden samen een goed overzicht over wat er speelt in de gemeente. De raad is onderverdeeld in de clusters wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugdzorg en passend onderwijs, hulp in de huishouding, meedoen in de samenleving, hulpmiddelen en passend vervoer en een prettige en veilige leefomgeving.

Clusters

‘Elk cluster bestaat uit diverse leden. Dat kunnen ouders zijn, mantelzorgers, mensen met een beperking enzovoort’, legt secretaris Thom Oorthuis uit. ‘Elk cluster heeft leden met ervaring op het gebied van dat cluster. Twee leden van elk cluster zitten in de adviesraad. Daarbij zoeken we altijd iemand met de beleidspet op én een ervaringsdeskundige, iemand die met de poten in de modder staat zo gezegd. Dat zorgt ervoor dat we meerder kanten kunnen belichten. De clusters hebben hun eigen vergaderschema en de twee leden die in de adviesraad zitten nemen de onderwerpen en adviezen mee naar de raad. Daar kijken we naar het bredere plaatje, want je kan wel een prachtig plan hebben voor aangepaste woningen voor ouderen, maar is er dan ook gedacht aan het welzijn van de mensen? Door daar met alle clusters samen nog een keer naar te kijken kunnen we integrale adviezen geven aan de gemeente. En het werkt ook omgekeerd: als er in de raad signalen binnenkomen, kunnen we de leden van een cluster vragen er naar te kijken.’
De adviezen kunnen zijn gevraagd door de gemeente, maar de raad geeft zeker ook ongevraagd advies. ‘We hebben ook een rol in het politieke spel’, concludeert Thom. ‘Als oud-gemeenteraadslid in een andere gemeente past me die rol wel. De gemeenteraad is geïnteresseerd in wat we doen en komt ook met vragen.’

Inclusie is nadenken

Thom is – naast secretaris voor de hele raad – ook voorzitter van het cluster Jeugd & Onderwijs. ‘Mijn achtergrond ligt in het maatschappelijk werk en de jeugdzorg’, aldus Thom. ‘Onderwerpen die in 2015 op het bordje van de gemeente terecht zijn gekomen. Ik vind het mooi om daar nu vanaf de andere kant naar te kijken, niet meer beroepshalve, maar wel met mijn professionele kennis. Jeugd en onderwijs zijn zo belangrijk. Het passend onderwijs bijvoorbeeld, waarbij zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen met de ondersteuning die ze nodig hebben, blijkt een moeizaam proces. Wij hebben geadviseerd om de jeugdhulpverlening meer in de scholen te brengen, maar scholen moeten daar voor open staan. En naast het onderwijs moeten je basisvoorzieningen op orde zijn: zijn er speeltuinen? Buurthuizen? Daar kijken we dan ook naar.’

Mening

Thom kan over alle clusters meepraten en een mening vormen. En die kan behoorlijk kritisch zijn. ‘De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar is dat maatschappelijke gebleven?’ vraagt hij zich af. ‘Hoezo geven we mensen hulp als ze in de bijstand zitten? Onze grondhouding is wantrouwen geworden, daar moeten we vanaf, we moeten weer vertrouwen krijgen in mensen, een beetje toleranter worden. Inclusie is nadenken, rekening houden met mensen die het minder hebben. We moeten breder denken, kijken waar we kunnen faciliteren. Op dit moment speelt de woningnood en vinden we dat ouderen naar een kleinere woning moeten verhuizen. Maar die woningen zijn er niet en als ze er zijn, zijn ze veel te duur. Daar moet de gemeente toch iets mee doen? Samen met de ouderen kijken hoe we dat slim kunnen oplossen. Voor dit soort zaken willen we ons inzetten met de adviesraad!’


Nieuwe voorzitter!

Bent u graag betrokken bij het sociaal domein van de gemeente Deventer? Is voorzitten u op het lijf geschreven en kunt u boven de partijen staan? Dan is dit misschien wel een functie voor u!
De ASDD zoekt namelijk een nieuwe, onafhankelijk voorzitter. Het is een onbezoldigde functie en kost u zo’n 6 tot 8 uur per week.
Meer weten? Neem dan – voor 15 september – contact op met secretaris Thom Oorthuis, tel: 06 51 18 69 25, e-mail: t.oorthuis@gmail.com.

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.