Elke inwoner van Deventer kan discriminatie melden

Het belangrijkst artikel van onze grondwet is artikel 1. Letterlijk staat daar:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
In iets eenvoudiger taal: In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als de situaties hetzelfde zijn of heel veel op elkaar lijken. Discriminatie mag niet.
Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland discriminatie kan melden moet elke gemeente een ADV ofwel een Anti Discriminatie Voorziening hebben. Dat staat in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie-voorzieningen, de Wga. Daarom is er in Deventer het Meldpunt Discriminatie Deventer. Dat speelt een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Het meldpunt is onderdeel van het Etty Hillesum  Centrum.

Iedereen kan melden

‘Elke inwoner van Deventer die zich gediscrimineerd voelt, of discriminatie ziet, kan zich bij ons melden’, vertelt coördinator Catja Stapper. ‘We luisteren naar het verhaal en bekijken dan samen of er inderdaad sprake is van discriminatie. Dat doen we aan de hand van een protocol en volgens een stappenplan.  Is er sprake van discriminatie? Dan is het belangrijk wat de melder ermee wil, want die heeft altijd de regie. We doen nooit iets als de melder dat niet zelf wil. En melden kan ook anoniem. Maar als de melder verder wil kunnen we contact opnemen met de tegenpartij en samen in gesprek gaan. En ja, we kunnen ook helpen bij een aangifte bij de politie of samen juridische stappen ondernemen. Die moet je als melder wel zelf doen, maar wij ondersteunen daarbij. Bij heel ernstige gevallen kunnen we zelfs een beroep doen op het College van de Rechten van de Mens.’

Klachtenbehandelaars

Naast Catja zijn er vier klachtenbehandelaars betrokken bij het Meldpunt. ‘Buitengewoon bevlogen en professionele krachten’, aldus Catja. ‘Zij zijn degenen die met de melders in gesprek gaan. Zo hebben we contact gehad met een jonge vrouw die een vriendin in vertrouwen vertelde dat ze op vrouwen valt. De volgende dag werd ze op social media uitgemaakt voor alles wat mooi en vooral lelijk is. Ze meldde zich bij ons, geschrokken, eenzaam en heel verdrietig. We hebben uitgebreid met haar gesproken en haar het vertrouwen gegeven dat ze mag zijn wie ze is. Uit dat vertrouwen putte ze de kracht en de moed om het bespreekbaar te maken; niet alleen op school, maar ook met vrienden en haar ouders. Wij hebben aangeboden bij de gesprekken te zijn, maar ze heeft het helemaal zelf gedaan!’
Een ander voorbeeld van een melding betreft een man die al jaren in Nederland woont. Hij hoort collega’s heel denigrerend over hem praten, waarbij het woord ‘aap’ nog het vriendelijkst is. Als hij ze daarop aanspreekt zeggen ze dat het een grapje is. Ook de chef, waar hij naar toe gaat met het verhaal, vindt dat hij maar ‘tegen een grapje moet kunnen’. Het bedrijf heeft dan ineens geen werk meer voor hem. Catja: ‘Dat zijn zulke schrijnende verhalen. We gaan met het bedrijf in gesprek. We hebben geen sancties, maar bedrijven schrikken wel als we zeggen dat er een melding van discriminatie is gedaan. We registreren het – al dan niet anoniem – , gebeurt het nog een keer dan weten we dat het bedrijf niet voor het eerst in de fout gaat.’

Voorlichting

Naast het feit dat het Meldpunt Discriminatie Deventer inwoners van Deventer ondersteunt bij discriminatie is een heel belangrijke taak het geven van voorlichting. Want wat is nou discriminatie? En wat kun je er tegen doen? Hoe maak je duidelijk dat discriminatie wettelijk verboden is?
‘We werken samen met verschillende organisaties’ legt Catja uit. ‘Zoals bijvoorbeeld ROC Aventus, Buro Holland, Stichting Fooruit en het ISK (Internationale Schakelklas). Daarin komen zoveel verschillende mensen en culturen samen, het is goed om die te laten weten dat we in Nederland iedereen accepteren en respecteren, ongeacht beperking, ras, religie, geaardheid of wat dan ook. Bij het ISK gaan wij het komende schooljaar aan negen klassen voorlichting geven en dat hebben we pas ook gedaan bij twee klassen met Oekraïense kinderen.’
Ook bij bedrijven geven de mensen van het Meldpunt voorlichting. ‘We leren hoe werkgevers, leidinggevenden en collega’s vooroordelen en discriminatie herkennen. Want dat is soms heel lastig, ook al omdat gediscrimineerde werknemers soms maar stoer doen en mee gaan grappen, om te voorkomen dat collega’s zien hoe het ze raakt. Maar als je niet oppast, vallen mensen uit. Dus ook voor je ziekteverzuim is het belangrijk om discriminatie te herkennen. Daar willen we graag bij helpen!’

 

Wil je een melding over discriminatie doen?

Dat kan op drie manieren:

Binnen 24 uur word je teruggebeld of krijg je een berichtje! Goed om te weten: zonder jouw toestemming onderneemt het Meldpunt geen actie!

 

Meer weten over het Meldpunt Discriminatie Deventer? Voorlichting regelen?

Kijk dan op de website www.mddeventer.nl

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.