Iedereen doet mee, iedereen telt mee!

Niels Bakker is beleidsadviseur bij het Programma Meedoen bij de gemeente Deventer. Meedoen is het grootste programma van de gemeente. Onder Meedoen vallen onder andere Sport, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Gezondheid. Niels is verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie, laaggeletterdheid en buurthuizen. Via diversiteit en inclusie komt hij in aanraking met Deventer zonder Drempels en Iedereen Actief.

‘De gemeente Deventer besteedt veel aandacht aan het onderwerp inclusie’, vertelt Niels. ‘De aanleiding daarvoor is het VN-Verdrag Handicap dat sinds 2016 geldt in Nederland. Volgens dit verdrag moet er een inclusie-agenda komen en daar is de gemeente mee aan de slag gegaan. In eerste instantie vooral op fysiek gebied, vanuit het programma Leefomgeving.’
Doel van het verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Fysiek, maar ook op andere vlakken. Want het is fijn als je met een rolstoel een gebouw in kunt, maar het is ook heel belangrijk dat je je welkom voelt. Ongeacht gender, afkomst, leeftijd of beperking.
‘De gemeente wil meer verbinding met allerlei andere zaken en mensen op het gebied van inclusie en diversiteit. Daarom is de inclusie-agenda nu ondergebracht bij het Programma Meedoen en mag ik er mee aan de slag’, aldus Niels. ‘Ik ben vooral op zoek naar de overlap; de saamhorigheid als het gaat om bijvoorbeeld racisme, discriminatie of de Deventenaren uit de regenbooggemeenschap. Die overlap willen we benutten en daar extra op inzetten. En ja, ook wij vinden de fysieke kant belangrijk, maar willen zeker ook veel aandacht besteden aan de zachtere kant van inclusie. Daarmee willen we een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Deventer. Het coalitieakkoord zegt niet voor niets: “Iedereen doet mee, iedereen telt mee!” Deventer wil daar het verschil maken!’

Inclusiepact

Niels werkt inmiddels anderhalf jaar bij de gemeente Deventer en is vanuit zijn functie betrokken bij Deventer zonder Drempels. Niels: ‘Inclusie en diversiteit zijn containerbegrippen, maar wij voegen wel degelijk daden bij woorden. Het college én de gemeenteraad hebben het onderwerp hoog op de agenda staan en we zetten positieve stappen. Bij Deventer zonder drempels gebeuren mooie dingen, denk bijvoorbeeld aan het Sport-, Beweeg – en cultuurplein en Theater Onbeperkt. We gaan inzetten op borging van het initiatief, zodat het door kan gaan. Met de Stichting Het Gehandicapte Kind en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we aan een Inclusiepact. Als dat er komt kunnen we weer heel mooie stappen zetten!’

Er gebeurt veel

Er gebeurt veel in Deventer. Soms met ondersteuning van de gemeente, soms ook op initiatief van anderen. ‘Zo is er sinds anderhalf jaar een lhbtiq+ studentenvereniging. Daar zijn we heel blij mee, omdat daar jongeren uit die groep elkaar kunnen vinden. Het COC heeft – na vele jaren – weer een eigen plek aan de Bierstraat, dat is ook heel fijn’, aldus Niels. ‘Deventer ondersteunt al heel lang het Meldpunt Discriminatie, maar met hulp van het Rijk, komt er nu één landelijk meldpunt. Daarmee wordt het veel zichtbaarder en makkelijker te bereiken. Als iemand uit onze gemeente zich meldt bij het landelijk loket, komt diegene natuurlijk in Deventer terecht. Dat zijn mooie ontwikkelingen.’

Steeds meer contacten

Anderhalf jaar geleden begint Niels met een compacte lijst met contacten. ‘Maar inmiddels groeit mijn lijst gestaag’, lacht hij. ‘Steeds meer mensen willen iets betekenen voor de inclusie-agenda; de betrokkenheid wordt groter, ik zie vaak nieuwe gezichten. Zo heb ik nu contact met het Platform SamenVrij!Deventer dat zich onder meer richt op het vergroten van de aandacht voor de doorwerking van de koloniale tijd in de huidige samenleving. Daar hebben we als gemeente weer een prima sparringpartner in gevonden. We gaan zeker nog heel mooie dingen bereiken de komende jaren!’

 

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.