Sporten en bewegen op Speciaal Onderwijs: heel belangrijk

De Linde biedt op het Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Het onderwijs is gericht op de toekomstige woon- en werkplek, actief burgerschap en op de vrijetijdsbesteding in de samenleving. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. Chantal Migo is er docent sport en bewegen. En dat gaat verder dan het geven van gymlessen.

‘Ja, dat is een heel breed pakket,’ lacht Chantal. ‘Natuurlijk geef ik gymlessen, maar eigenlijk doe ik van alles als het om sport en bewegen gaat. Ik geef bijvoorbeeld ook MRT (Motorische Remedial Teaching) aan leerlingen. Dat is erop gericht om jongeren te helpen op sociaal emotioneel vlak in bewegingssituaties. Hoe ga je bijvoorbeeld om met winnen en verliezen? Wat doe je als je het eng vind om met een bal te sporten? Dat doe ik één-op-een of in heel kleine groepjes. Sporten is juist ook voor onze leerlingen heel belangrijk!’

Combinatiefunctionaris

Ook helpt Chantal leerlingen (en hun ouders) bij het zoeken van een passende sport(vereniging). Dat doet ze als combinatiefunctionaris. ‘Als een leerling graag wil voetballen en bij mij komt met de vraag of ik daarbij kan helpen, gaan we samen kijken waar dat kan. Ik neem contact op met de ouders. Ik kijk dan ook wat de mogelijkheden zijn voor eventueel vervoer of op financieel gebied. Zo kan ik vaak  net dat extra zetje geven waardoor een leerling gaat sporten.’

Sport Professional Assistant

Chantal werkte een aantal jaren in Arnhem waar ze op school een pilot draaide om leerlingen op te leiden tot Sport P.A. ofwel Sport Professional Assistant. Dat is een programma dat is ontwikkeld door Special Heroes en dat gegeven kan worden op scholen. Er zijn programma’s voor Sport P.A., maar ook voor Media, Groen, Horeca en Keuken. ‘Ik ben er heel enthousiast over,’ vertelt Chantal. ‘En toen op de  Linde  bleek dat het een wens was om ermee aan de slag te gaan, heb ik dat opgepakt.’

Leerlingen die Sport P.A. willen worden moeten dat aangeven via een soort ‘sollicitatie’ waarin ze vertellen waarom ze dat willen. In een klein groepje van maximaal vijf leerlingen, krijgen ze theorie- en praktijklessen. ‘Dan leren ze bijvoorbeeld een toernooi organiseren, sporters begeleiden, een draaiboek maken en zelf activiteiten verzinnen. Ze moeten feedback geven, maar ook leren daarmee om te gaan. We benutten hun talent en werken dan echt aan de competenties die in het latere leven, na school, goed van pas komen.’

Koningsspelen

Op 21 april mogen de Sport P.A.’s van De Linde het geleerde nogmaals in de praktijk brengen tijdens de Koningsspelen op de school voor Speciaal Basisonderwijs De Linde. ‘Dan ondersteunen ze de spelen met alles wat daarbij hoort’, legt Chantal uit. ‘Leuk is dat dan onze Media P.A.’s daarvoor een flyer maken.

Sportcarrousel

Bij de Sportcarrousel kunnen kinderen, jongeren en volwassenen allerlei sporten uitproberen. Met een aanhanger vol sportattributen komt de carrousel op elke gewenste plek. In de wijk, bij een school of een werkgever. Er is allerlei informatie beschikbaar over (aangepast) sporten in Deventer en omgeving. Vindt iemand een sport leuk, dan kan de sporter-in-spe een aantal keren proefdraaien bij de vereniging van zijn of haar keuze. Als dat bevalt kan hij of zij lid worden van de vereniging. Bij de G-tak van de vereniging, maar ook bij de reguliere onderdelen, dat is afhankelijk van wat iemand kan en wil. Er is een ervaren professioneel sporttechnisch team aanwezig voor de begeleiding, maar er zijn ook veel vrijwilligers bij betrokken. Een uitgelezen kans voor een Sport P.A. om zijn vaardigheden te laten zien. ‘Dat doen ze dus ook’, constateert Chantal. ‘Dat begint onder schooltijd, maar als ze het ook buiten schooltijd willen doen, melden ze zich bij voorzitter Kees van Hoof en kunnen dan meedraaien. Daar doen ze veel ervaring op en kan het zelfs leiden tot een mooie bijbaan in de sport.’

 


Kees van Hoof is voorzitter van de Deventer Sportploeg en vanaf het begin betrokken bij de Sportcarroussel. Hij vindt het fantastisch dat leerlingen als Sport P.A, bij de Sportcarrousel ondersteunen. ‘Ze hebben vaak zo veel talenten’, aldus Kees. ‘Die kunnen ze inzetten bij ons. Zij doen ervaring op en het is goed voor hun eigenwaarde, wij hebben er gemotiveerde vrijwilligers bij!’

 

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.