Vriendendiensten geeft mensen regie over eigen leven

Vriendendiensten is dé Zelfregie- en Herstelorganisatie in de regio Midden-IJssel. Het is een onafhankelijke, cliënt-gestuurde stichting die zich inzet voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Tot zover de uitleg op de website. Maar wat doet de organisatie nu precies? En waarom is dat zo belangrijk? Directeur Lori van Egmond vertelt er graag en vooral bevlogen over.

‘Wij richten ons op de kwaliteit van leven’, aldus Lori. ‘Wij ondersteunen mensen bij datgene wat ze nodig hebben, of wat belangrijk voor ze is om verder te komen. En daarbij is het vooral belangrijk dat ze zelf aangeven wát dat is. Alle activiteiten die voortkomen uit onze drie kerntaken worden geïnitieerd en georganiseerd door de deelnemers zelf, met ondersteuning van professionals. Wij ondersteunen bij het herstelproces en dat is precies de kern van de bottum-up zelfregie- en herstelbeweging in Nederland.’ De drie kerntaken zijn de Maatjesactiviteiten, Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning en Zelfregie- en herstelcentra. Met de laatste kerntaak won Vriendendiensten een appeltje van Oranje.

Veel maatjes…

De maatjesactiviteiten bestaan al een flink aantal jaren. Lori: ‘Een groep cliënten gaf aan behoefte te hebben aan contact en activiteiten met anderen. Soms één-op-één, soms met een groep. We zijn gaan kijken hoe we dat konden realiseren en zo zijn de Maatjesactiviteiten ontstaan: vrijwilligers die activiteiten ondernemen met de deelnemers. Dat kan variëren van bijvoorbeeld een fijn gesprek, een wandeling maken, een voorstelling bezoeken of een uitje naar een andere stad. Maar er zijn ook groepsactiviteiten: denk bijvoorbeeld aan samen fietsen, bowlen of naar de bioscoop.’ Maar liefst 450 deelnemers doen mee aan de maatjesactiviteiten, en er zijn 250 vrijwilligers bij betrokken. De coördinatie wordt gedaan door professionele krachten. ‘Het doel is het vergroten en bouwen van een netwerk en een vangnet’, legt Lori uit. ‘Want dat is voor heel veel mensen heel lastig.’

Kortdurende ondersteuning

Een belangrijk speerpunt van de Vriendendiensten is de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning. ‘Mensen zijn vaak geholpen met kortdurende ondersteuning, ondersteuning met een kop en een staart. Wij verduidelijken de – vaak complexe – hulpvraag en kunnen vervolgens de weg wijzen: waar moet iemand heen voor de juiste ondersteuning en hoe kom je daar?’, vertelt Lori. ‘We staan altijd náást de persoon en als het nodig is behartigen we ook diens belangen: we gaan mee naar afspraken met instanties, verwoorden daar zaken die iemand misschien niet zo goed kan uitleggen en helpen zo nodig bij bezwaar en beroep. De onafhankelijke clientondersteuners moeten verstand hebben van heel veel zaken: De GGZ, het sociaal domein, de sociale kaart en van juridische zaken. Een buitengewoon complexe functie!’

Een appeltje van Oranje voor zelfregie

Een aantal jaren geleden begint Vriendendiensten met een zelfregiecentrum in Deventer. ‘Er was grote behoefte aan een plek waar mensen samen kunnen komen, een plek waar je zo binnen kunt lopen’, concludeert Lori. ‘De gemeente was enthousiast en dus zijn we begonnen. De mensen die het centrum bezoeken zijn zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen ervan. Professionele coördinatoren ondersteunen waar nodig. Bezoekers organiseren zelf cursussen, activiteiten, koken en lunchen samen. Maar het is vooral een plek waar je lotgenoten en ervaringsdeskundigen ontmoet en waar je aan je herstel kunt werken, daarom noemen we het ook een “zelfregie- en herstelcentrum.”’
Ook in Raalte is inmiddels zo’n centrum opgericht. Dat dat in positieve zin is opgevallen blijkt wel uit het feit dat de beide zelfregie- en herstelcentra in 2021 een appeltje van Oranje hebben gewonnen. Lori neemt het appeltje, op gepaste afstand vanwege Corona, in Paleis Noordeinde in ontvangst.

Werkbezoek van de koningin

De psychische gezondheid van mensen ligt koningin Máxima na aan het hart. Het appeltje is aanleiding voor een werkbezoek aan het zelfregiecentrum in Deventer. Een spannende dag, want tot een half uur voor aankomst van de koningin was (bijna) niemand op de hoogte van het bezoek. ‘Dat is letterlijk de kroon op ons werk’, lacht Lori. ‘Een grote eer dat ze bij ons op werkbezoek kwam. En ja, het levert ons als organisatie veel op. Veel werkbezoeken uit het hele land, veel waardering. En vooral een enorme pluim voor het team! De waarde van ons werk wordt veel meer gezien en ervaren!’

Springplank

Natuurlijk is Lori trots op het winnen van het appeltje van Oranje. Maar nog trotser is ze op de resultaten van Vriendendiensten. ‘Bij ons kunnen mensen weer zelf de regie nemen over hun leven. Binnen de ggz is er hulp voor hun psychiatrische problematiek, maar ze lopen zo vaak tegen sociale en praktische problemen aan. Dat geeft stress en juist stress is slecht voor je herstel. Ik ben er echt van overtuigd dat Vriendendiensten er een bijdrage aan levert dat mensen minder professionele zorg nodig hebben. Wij zijn een springplank naar een beter leven, en ja, ik ben harstikke trots als mensen uitvliegen en ons niet meer nodig hebben!’


Contact met Vriendendiensten

De diensten van Vriendendiensten zijn gratis. Een indicatie is niet nodig en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Je kunt contact opnemen per telefoon: 0570 61 37 47 of per e-mail: info@vriendendienstendeventer.nl.
Je bent van harte welkom!

 

Partners

© 2024 Stichting Deventer Sportploeg | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VIADesign | Technische realisatie Sieronline B.V.